UTBILDNINGAR

Olyckor inträffar i de flesta fall när man minst förväntar det. Därför är det bra att ha grundläggande kunskaper om hur man agerar vid olyckssituationer, oavsett om de sker på offentlig plats, hemma eller på din arbetsplats.

Brandrådet har tagit fram ett antal viktiga utbildningar som hjälper dig och dina medarbetare att känna trygghet att hjälpa till om olyckan är framme. Vi har utbildningar inom följande områden:

  • Hjärt- och lungräddning (HLR)
  • Första hjälpen
  • Förebyggande brandskyddsarbete
  • Utbildningar som fokuserar på rutiner och handlingsberedskap om olyckan är ett faktum
  • Heta Arbeten
  • Vi leder utrymningsövningar på arbetsplatser
  • Praktiska släckövningar
  • Utbildning inom hantering av brandfarlig vara
  • Anläggningsskötare brandlarm


Brandrådet har även skapat en webbaserad introduktionsutbildning inom brandskydd. En utbildning som på 10 minuter ger alla anställda de grundläggande kunskaper som krävs för att vara förberedd om något skulle ske. Ett enkelt att att trygga arbetsplatsen!


Kontakta oss för mer information eller om ni önskar en företagsanpassad utbildning för er verksamhet.