SBA - SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE

SBA innebär i korthet att fastighetsägare och ansvariga för en verksamhet tillsammans tar ett helhetsansvar för det kontinuerliga brandskyddsarbetet i en byggnad och för en verksamhet.

Ett bra SBA som bedrivs i samförstånd mellan fastighetsägare och ansvariga för verksamheten kommer i förlängningen minska riskerna för brand och minska eventuella konsekvenser av brand, både vad gäller personsäkerhet och egendomsskydd.

Ett SBA bör exempelvis innehålla följande:

  • Egenkontroller av brandskyddsutrustning.
  • Plan för service och underhåll av denna utrustning.
  • Utbildning av personal rörande brandsläckning och utrymning
  • Ansvarsfördelning mellan verksamhet och fastighetsägare gällande ansvar för brandtekniska åtgärder och underhåll
  • Brandskyddsorganisation där representanter för verksamheten och fastighetsägare förses med konkreta arbetsuppgifter och ansvarsområden gällande brandskydd.

Vi tar fram verktyg och lösningar för att bedriva SBA, oavsett omfattning på verksamhet. Vi tillhandahåller allt från den enskilda brandsläckare för den lilla krögaren, till kompletta genomgångar och inventeringar av ett helt fastighetsbestånd med åtgärdsförslag. Kontakta oss för mer information.