BRANDLARM


Att investera i en brandlarmsanläggning är nödvändigt och i vissa fall ett krav för att trygga människor/personal, egendom/fastighet och miljö. Ett enklare alternativ till brandlarm benämns utrymningslarm. Till båda dessa finns olika tekniska lösningar såsom talat utrymningslarm, aspirerade detektorer mm. Självklart hjälper vi er att reda ut begreppen och tolka de krav som er verksamhet omfattas av. Utifrån detta hittar vi det mest kostnadseffektiva alternativet för just era behov.

Skötsel

En brandlarmsanläggning ska underhållas regelbundet. Normen ställer krav på att månads- och kvartalsprov. Dessa utförs i regel av utbildade anläggningsskötare. Utöver de tta utförs även årsprov, där samtliga funktioner testas och alla ingående delar kontrolleras. Vi erbjuder både utbildning av anläggningsskötare samt avtal för skötsel av månads- kvartals och årsprov.

Underhåll

Utförs av Brandrådet Sverige AB och omfattar kontroll av anläggningens status samt funktioner enligt utfärdat anläggarintyg och dokumentation.

Besiktning

Enligt regler för automatisk brandlarmanläggning (SBF 110) ska leveransbesiktning göras i samband med drifttagande. Därefter sker revisionsbesiktning av anläggningen årligen med maximalt 15 månaders mellanr um. Leverans- och revisionsbesiktning ska utföras av besiktningsman anställd av en besiktningsfirma som uppfyller kraven enligt SBF1003:3. När Brandrådet utför en brandlarminstallation utförs alltid en leveransbesiktning med godkänd besiktningsman.

Serviceavtal

Brandrådet erbjuder serviceavtal för underhåll och/eller anläggningsskötartjänster som är flexibla och anpassningsbara efter era behov och önskemål. Serviceavtalen omfattar krav enligt gällande normer och regler.

Installation

En brandlarmsanläggning ska projekteras, installeras och driftsättas enligt gällande brandlarmsnorm SBF 110. Väljer ni Brandrådet som leverantör kan n i känna er trygga med att anläggningen uppfyller alla normer, lagar och myndighets- och försäkringskrav.

Behöver du hjälp med installation eller underhåll av ditt brand- eller utrymningslarm? Kontakta oss!